Mazowieckie archaizmy semantyczne na tle polszczyzny ogólnej

Anna Kowalska [Anna Zofia Kowalska]

Poradnik Językowy 3/1994 s. 14-22
Dział: Artykuły