Stereotypy samic niektórych zwierząt domowych przekazywane przez polszczyznę i język francuski

Katarzyna Mosiołek [Katarzyna Mosiołek-Kłosińska]

Poradnik Językowy 3/1994 s. 23-28
Dział: Artykuły