Słownictwo pochodzenia ukraińskiego we współczesnej polszczyźnie

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 1/2003 s. 3-12
Dział: Artykuły i rozprawy