Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1993

Krystyna Długosz-Kurczabowa, Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 3/1994 s. 38-84
Dział: Bibliografia