Recyklizacja, recyrkulacja, recykling czy recykl?

Barbara Klebanowska

Poradnik Językowy 3/1994 s. 85-88
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów