Z problemów etnolingwistyki – jak porównywać języki i kultury?

Alicja Nagórko

Poradnik Językowy 4/1994 s. 4-14
Dział: Artykuły