Maria Wojtak, Dialog w komedii polskiej na przykładzie wybranych utworów z XVII i XVIII wieku, Lublin 1993

Izabela Winiarska [Izabela Winiarska-Górska]

Poradnik Językowy 4/1994 s. 56-58
Dział: Recenzje