Klemens Stępniak, (przy współpracy Zbigniewa Podgórca), Słownik tajemnych gwar przestępczych, Londyn 1993

Igor Borkowski

Poradnik Językowy 4/1994 s. 59-63
Dział: Recenzje