Jerzy Podracki, Świat ludzi, rzeczy, słów, Warszawa 1994

Halina Wiśniewska

Poradnik Językowy 4/1994 s. 63-64
Dział: Recenzje