Staropolskie rzeczowniki derywowane. Cele i zasady opisu

Krystyna Kleszczowa

Poradnik Językowy 5-6/1994 s. 1-7
Dział: Artykuły