Z problematyki opisu słowotwórstwa historycznego języka rosyjskiego

Igor Stepanowicz Ułuchanow

Poradnik Językowy 5-6/1994 s. 8-13
Dział: Artykuły