Miejsce i rola struktur pojęciowych w rozwoju systemu słowotwórczego. (Derywacja rzeczowników)

Teresa Smółkowa

Poradnik Językowy 5-6/1994 s. 14-21
Dział: Artykuły