Znaczenie badań onomastycznych dla słowotwórstwa historycznego

Aleksandra Cieślikowa

Poradnik Językowy 5-6/1994 s. 22-28
Dział: Artykuły