Staropolskie rzeczowniki typu nieużyteczność, kłamliwość, suchość w analizie synchronicznej

Antonina Grybosiowa

Poradnik Językowy 5-6/1994 s. 29-34
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ość