Z badań nad słowotwórstwem Psałterza floriańskiego. Zagadnienie wpływów czeskich

Marek Cybulski

Poradnik Językowy 5-6/1994 s. 35-40
Dział: Artykuły