Warianty sufiksalne w staropolskich i renesansowych przekładach Psałterza

Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń

Poradnik Językowy 5-6/1994 s. 41-48
Dział: Artykuły