Teraźniejszość i przyszłość polskiej leksykografii językoznawczej

Piotr Żmigrodzki

Poradnik Językowy 1/2003 s. 20-33
Dział: Artykuły i rozprawy