Modyfikacja przestrzeni. Czasowniki z nad- i pod- w historii języka polskiego

Aleksandra Janowska

Poradnik Językowy 5-6/1994 s. 49-55
Dział: Artykuły