Udział derywacji paradygmatycznej w tworzeniu polskich collectivów

Grażyna Habrajska

Poradnik Językowy 5-6/1994 s. 56-62
Dział: Artykuły