Możliwości zastosowania opisu gniazdowego w diachronii

Olga Wolińska

Poradnik Językowy 5-6/1994 s. 63-69
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
kazaćrzecleżeć