Słowotwórstwo historyczne w podręcznikach akademickich

Krystyna Długosz-Kurczabowa, Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 5-6/1994 s. 77-87
Dział: Artykuły