Między oficjalnością a potocznością

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 5-6/1994 s. 91-92
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
faktprocessprawazagadnieniezjawiskoaparatczykgensekdołowaćrozwścieczyć