Od czego zależy aktywność słowotwórcza rzeczowników w języku polskim?

Hanna Jadacka

Poradnik Językowy 7/1994 s. 1-10
Dział: Artykuły