Analiza leksykalno-semantyczna pierwszego przykazania Dekalogu

Agata Płotczyk

Poradnik Językowy 1/2003 s. 34-46
Dział: Artykuły i rozprawy