Sesja językoznawcza Polszczyzna regionalna (Ostrołęka 5-6 listopada 1993)

Irena Szczepankowska

Poradnik Językowy 7/1994 s. 52-53
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki