Sprawozdanie z konferencji Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Analizy empiryczne. Zagadnienia teorii i metodologii (Karpacz 20-22 czerwca 1994)

Katarzyna Mosiołek-Kłosińska

Poradnik Językowy 7/1994 s. 53-57
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki