Słownik języka polskiego. Suplement, redaktorzy: Mirosław Bańko, Maria Krajewska, Elżbieta Sobol, konsultant naukowy prof. dr hab. Zygmunt Saloni, Warszawa 1992

Monika Zaśko-Zielińska

Poradnik Językowy 7/1994 s. 58-61
Dział: Recenzje