Anna Jakubczak, Język małych form teatralnych Tadeusza Różewicza, Częstochowa 1993

Bogdan Walczak

Poradnik Językowy 7/1994 s. 61-63
Dział: Recenzje