Odpowiedzi na listy czytelników. 1. Jak odmieniać nazwę Rzeczpospolita?

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 7/1994 s. 67-67
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów