Odpowiedzi na listy czytelników. 2. Czy poprawna jest forma ofiarowywuję?

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 7/1994 s. 67-68
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
ofiarowaćofiarowywać