Odpowiedzi na listy czytelników. 3. Co znaczy wyraz ubogacić?

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 7/1994 s. 68-69
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
ubogacić