Adaptacja fonetyczna i graficzna pożyczek angielskich w języku polskim i czeskim

Elżbieta Bogusławska

Poradnik Językowy 8/1994 s. 1-15
Dział: Artykuły