Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Językoznawczych [Przesieka koło Jeleniej Góry, 3-5 czerwca 1994]

Ewa Kołodziejek

Poradnik Językowy 8/1994 s. 59-60
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki