Andrzej Bogusławski, Jan Wawrzyńczyk, Polszczyzna, jaką znamy. Nowa sonda słownikowa, Warszawa 1993

Halina Bartwicka, Jolanta Mędelska

Poradnik Językowy 8/1994 s. 61-66
Dział: Recenzje