Andrzej Wiszniewski, Jak przekonująco mówić i przemawiać, Warszawa-Wrocław 1994

Barbara Bogołębska

Poradnik Językowy 8/1994 s. 67-68
Dział: Recenzje