Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, pod red. Jerzego Tredera, Gdańsk 2002

Ewa Rogowska

Poradnik Językowy 1/2003 s. 58-63
Dział: Recenzje