Adaptacja nowszych zapożyczeń do polskiego systemu językowego. Puzzle

A. M. [Andrzej Markowski]

Poradnik Językowy 8/1994 s. 75-78
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
puzzle