Syntaktyczne i stylistyczne właściwości wypowiedzeń wewnętrznie nawiązanych

Marek Ruszkowski

Poradnik Językowy 9/1994 s. 42-48
Dział: Artykuły