Nazwy zawodów i funkcji na łamach wileńskiego miesięcznika "Kobieta Radziecka"

Jolanta Mędelska, Magdalena Nowak

Poradnik Językowy 9/1994 s. 49-57
Dział: Artykuły