Jan Mazur, Geschichte der polnischen Sprache, Frankfurt nad Menem 1993

Katarzyna Czarnecka

Poradnik Językowy 9/1994 s. 58-60
Dział: Recenzje