Jan Wawrzyńczyk, Nad projektem „Polskiego Informatorium Wyrazowego”, Toruń 1993

Halina Bartwicka

Poradnik Językowy 9/1994 s. 60-62
Dział: Recenzje