Nowe zjawiska w polskiej rzeczywistości widziane przez pryzmat języka: fitness-club, snowboard, body, jogging, billboard, (fachowiec od) pubic relations

Anna Pięcińska

Poradnik Językowy 2/2001 s. 67-76
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
fitness clubsnowboardjoggingbodybillboardpublic relations