Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, pod red. Katarzyny Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2001

Małgorzata Gaszyńska-Magiera

Poradnik Językowy 1/2003 s. 64-67
Dział: Recenzje