Czy można poczynić uwagę?

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 9/1994 s. 72-73
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
poczynić uwagę