Znaczenie predykatu a wybór werbalizatora w konstrukcjach analitycznych (na przykładzie konstrukcji z predykatami chęć, ochota, pragnienie, żądza)

Agnieszka Karaś, Ewa Nowak

Poradnik Językowy 1/1999 s. 11-20
Dział: Artykuły