O możliwości interpretowania grup apozycyjnych z członem wyodrębnionym interpunkcyjnie jako konstrukcja współrzędnych

Małgorzata Gębka-Wolak

Poradnik Językowy 1/1999 s. 21-29
Dział: Artykuły