Józef Surowaniec, Logopedijos terminijos teoriniai pagrindai, Šiauliai 1997

Jan Ożdżyński

Poradnik Językowy 1/1999 s. 58-64
Dział: Recenzje