Profesor Doktor Bogusław Józef Kreja (17 marca 1931-26 grudnia 2002)

Krystyna Kleszczowa

Poradnik Językowy 2/2003 s. 3-7
Dział: Wspomnienia, jubileusze