Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: Socjolingwistyczne aspekty funkcjonowania języka, Siedlce, 8-9 października 1998 r.

Krystyna Wojtczuk

Poradnik Językowy 1/1999 s. 55-57
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki