Nie ma zgody na tę regułę interpunkcyjną!

Jan Miodek

Poradnik Językowy 1/1999 s. 65-67
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów